fbpx

Władze

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zgodnie ze statutem i Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Natomiast komisja rewizyjna w trybie nadzoru ciągłego prowadzi kontrolę merytoryczną i finansową stowarzyszenia, a przede wszystkim zarządu.

Zarząd

  1. Adam Sikora – Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Marcin Kędziera – Wiceprezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna

  1. Agnieszka Skorasińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
  2. Weronika Gładka – Członek Komisji
  3. Marta Pędzicka – Członek Komisji.

Aktualne dane rejestrowe, w tym skład organów stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji dostępny jest zawsze w formie on-line na stronie Krajowego Rejestru Sądowego podając np. nr KRS naszej organizacji – 0000840454.

Zapraszamy do działania w stowarzyszeniu osoby fizyczne i prawne. Sposoby współpracy są przede wszystkim opisane w zakładce o członkostwie.