fbpx

Zebrania

Informacje o zebraniach członków stowarzyszenia

Zebrania w 2021 roku

W dniu 1 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na zebraniu podsumowano dotychczasową działalność Stowarzyszenia, dokonano zmiany statutu naszej organizacji. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wysłuchało i zatwierdziło sprawozdanie z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wysłuchało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, szczególnie finansowej.

Zebrania w 2020 roku

W dniu 16 kwietnia 2020 roku odbyło się Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy. Zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia w bieżącym roku planowane jest zwołanie Walnego Zgromadzenia w miesiącu październiku. Po tym zebraniu zostanie podany termin zebrań w przyszłym roku. Na bieżąco będziemy te informacje zamieszczać na stronie internetowej oraz na profilu na Facebook’u. Zachęcamy do subskrtybcji newsletter’a – dzięki temu będziecie mieli szybki dostęp do informacji o stowarzyszeniu.