fbpx

Placówka Kształcenia Ustawicznego uruchomiona

Prezydent Miasta Łodzi poprzez Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury zarejestrował z dniem 2 czerwca 2020 r. przy naszym stowarzyszeniu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego.

Naszą działalność edukacyjną zgodnie z decyzją administracyjną rozpoczniemy dopiero od 1 lipca bieżącego roku.

Skan zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek znajduje się na naszym serwerze w dziale z zasobami. Również na naszej stronie dostępny jest Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego.

szkolenia bhp łódź placówka kształcenia ustawicznego